Welkom | Organisatie | Projecten | Kalender | Net gemist | Publicaties | Contact
 
 
Regionale landschappen zorgen voor 2.000 poelen

Lees het volledige artikel ook via deze link.

In het natuurgebied Lange Moeyakker in Eeklo heeft Vlaams minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege met een kraan de 2.000ste poel in Vlaanderen gegraven. "De 17 Vlaamse Regionale Landschappen begrijpen al sinds hun oprichting goed het belang van die poelen voor natuur en dier, en zetten in op de aanleg en het herstel van poelen", zegt regionaal voorzitter Geert De Roo in Het Laatste Nieuws.


De 2.000ste poel ligt in een natuurgebied tussen de stad Eeklo en het provinciaal domein 'Het Leen'. Met de poel hoopt het Regionaal Landschap Meetjesland onder meer de kamsalamander te lokken en de meer zeldzame vinpootsalamander te behouden.

In samenwerking met landbouwers, burgers, verenigingen en overheden zijn al heel wat poelen gegraven of hersteld. "Vroeger werden poelen gebruikt als drinkplaats voor het vee", weet minister Schauvliege, "maar de voorbije decennia verloren ze deze functie en geraakten ze in vele gevallen in onbruik. Plant- en diersoorten die aangewezen zijn op stilstaand water, hebben die poelen nochtans echt nodig."

"Veel studies wijzen erop dat het uitschakelen van poelen één van de belangrijkste oorzaken is voor het plaatselijk verdwijnen van de lokale populaties amfibieën", aldus Schauvliege. "De grootste bedreigingen zijn een slechte leefomgeving en de versnippering van hun leefgebieden. Wanneer het slecht gaat in een poel, moeten de amfibieën een andere poel kunnen vinden, met andere woorden, er is een poelennetwerk nodig." 

Uit een studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) van 2007 bleek dat de toen 13 regionale landschappen, meer dan 700 poelen hadden aangelegd en/of hersteld. Ondertussen steeg dat aantal op vijf jaar tijd tot 2.000 poelen. Vlaanderen telt ondertussen 17 erkende regionale landschappen, die zich geografisch uitstrekken over 70 procent van het gewest.

 

 
 
Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels - Vaartstraat 7 - 8902 Zillebeke - T 057 23 08 50 - F 057 23 08 51 - info@rlwh.be
overzicht overzicht