Welkom | Organisatie | Projecten | Kalender | Net gemist | Publicaties | Contact
 
 
Samen voor betere natuur in Vlaanderen

Samen voor meer en betere natuur in Vlaanderen. Dat is de visie van het Agentschap voor Natuur en Bos. Via een projectoproep wil het ANB zowel steden, gemeenten, OCMW's, individuele burgers, vzw's,... stimuleren om grond voor bebossing aan te kopen. Dien je project in. Bekijk de voorwaarden voor subsidies op de website www.natuurenbos.be/projectoproep-bebossing .

 

 
 
Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels - Vaartstraat 7 - 8902 Zillebeke - T 057 23 08 50 - F 057 23 08 51 - info@rlwh.be
overzicht overzicht