Welkom | Organisatie | Projecten | Kalender | Net gemist | Publicaties | Contact
 
 
Openbare houtverkoop

Het Agentschap voor Natuur en Bos – Regio Zuid-Vlaamse Heuvels organiseert op 21 oktober een openbare herverkoop van hout uit domeinbossen en andere openbare bossen van de niet verkochte loten.

Vraag de catalogus van de loten die op die dag worden aangeboden per inschrijving via nele.saint-germain@rlwh.be

Graag vestigen we uw aandacht op het verloop van de houtverkoop waarbij elke kandidaat-koper volgende documenten dient op te sturen om een geldig bod te kunnen uitbrengen: 

Gelieve hiervoor de volgende documenten klaar te houden:
- kopie van de erkenningskaart (indien voor meer dan 50m3 zou worden aangekocht),
LET WEL: bent u een particuliere kandidaat-koper, mag het totaal volume per adres per jaar het volume van 50m³ niet overschrijden! Hou hiermee rekening indien u reeds eerder een lot werd toegewezen.
- persoonlijke borg (door koper en borg getekend) ! hiervoor kan u het formulier op pg 10 uit de catalogus gebruiken
- betalingswaarborg(en) (indien voor meer dan € 4.999 zou worden aangekocht; te laten ondertekenen door uw bankinstelling). Hiervoor kan u het formulier op Pg 9 uit de catalogus gebruiken
- inschrijvingsformulier waarop u uw bod uitbrengt per lot. hiervoor kan u het formulier op pg 11 uit de catalogus gebruiken 

Indien u interesse heeft in één of meerdere loten, gelieve uw inschrijving aangetekend, onder dubbele omslag, de binnenste met het opschrift "inschrijving houtverkoop 21/10/2016" in te dienen uiterlijk 20/10/2016 aan
VAC Virginie Lovelinggebouw
t.a.v. Xavier Coppens
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 73
9000 GENT

Mocht u nog vragen hebben, kan u mij contacteren via elsie.vanpetegem@lne.vlaanderen.be 
Tel 09 276 20 56 
GSM 0491 72 85 73 
AGENTSCHAP NATUUR & BOS Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen VAC 
Virginie Lovelinggebouw Kon. Maria Hendrikaplein 70 bus 73 te 9000 GENT

 

 
 
Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels - Vaartstraat 7 - 8902 Zillebeke - T 057 23 08 50 - F 057 23 08 51 - info@rlwh.be
overzicht overzicht